Flora Draveng ArteNatura – Om Flora Draveng

Flora DravengJag har alltid älskat att lära mig nya saker, vilket har lett till flera utbildningar, som alla stöttar varandra. Trädgård, växter och estetik är gemensamma nämnare i det mesta jag har gjort.

 

Som biolog (fil.mag.) har jag studerat botanik, genetik och zoologi och har en fil.lic.-examen i systematisk botanik från Helsingfors universitet. Som hortonom (AFM) har jag specialiserat mig på trädgårdsväxternas förädling och trädgårdsvetenskap vid samma universitet.

 

Vid Lunds universitet har jag studerat humanistiska ämnen och har fil. mag.-examen i konstvetenskap med särskild inriktning på trädgårdskonstens historia och 1900-talets formgivning. Jag har också gått den ettåriga utbildningen i förlags- och bokmarknadskunskap vid Lund universitet samt olika kurser om design på Arkitektavdelningen vid Lunds tekniska högskola (Trädgårdskonstens historia, Hemmets och tingens betydelse och Svensk
modern interiör- och möbelhistoria
).